Secretariaat postadres   : Kemper 41,5751 CT Deurne

Mailadressen                    : info@brabantserijenjachtvereniging.nl

                                                secretariaat@brabantserijenjachtvereniging.nl